artikelen Bezwaar en beroep

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over bezwaar en beroep bij handhaving.

Bestuursdwang accepteren of aanvechten?

bestuursdwang bezwaar beroep

Bestuursdwang is net als de dwangsom een middel voor overheidsinstanties om overtreding van regelgeving ongedaan te maken. Om precies te zijn betreft het ook hier een last die wordt opgelegd om een overtreding te beëindigen. Wordt niet aan die last voldaan kan bestuursdwang worden toegepast. Wat dat exact inhoudt leg ik hierna uit. Verder zal…

Dwangsom als middel voor handhaving, wat houdt dat in?

dwangsom gemeente bezwaar beroep

Handhaving is de controle door bevoegde overheidsinstanties en het inzetten van sancties om (rechts)personen aan regels te laten voldoen. Het betreft bijvoorbeeld verkeersregels, nakoming van vergunningverplichtingen, belastingregels etc. Als een overtreding wordt geconstateerd kan de bevoegde instantie kiezen uit verschillende sancties om de aangeschrevene te dwingen alsnog aan de regels te voldoen. Dat kan bijvoorbeeld…

Bezwaar hoeft maar beperkt te worden gemotiveerd

bezwaar beroep pro forma

Indiening van een bezwaar kan een tijdrovende aangelegenheid zijn. Wanneer het eind van de bezwaartermijn in zicht komt en er bijvoorbeeld nog wordt gewacht op relevante informatie, kan het lastig zijn een volledig onderbouwd of gemotiveerd bezwaar op tijd af te hebben. In de praktijk gebeurt het dan ook regelmatig dat een bezwaar op nader…