artikel Dwangsom

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over de last onder dwangsom en hoe een dwangsombesluit kan worden aangevochten.

Dwangsom als middel voor handhaving, wat houdt dat in?

dwangsom gemeente bezwaar beroep

Handhaving is de controle door bevoegde overheidsinstanties en het inzetten van sancties om (rechts)personen aan regels te laten voldoen. Het betreft bijvoorbeeld verkeersregels, nakoming van vergunningverplichtingen, belastingregels etc. Als een overtreding wordt geconstateerd kan de bevoegde instantie kiezen uit verschillende sancties om de aangeschrevene te dwingen alsnog aan de regels te voldoen. Dat kan bijvoorbeeld…