Bestuursdwang accepteren of aanvechten?

bestuursdwang bezwaar beroep

Bestuursdwang is net als de dwangsom een middel voor overheidsinstanties om overtreding van regelgeving ongedaan te maken. Om precies te zijn betreft het ook hier een last die wordt opgelegd om een overtreding te beëindigen. Wordt niet aan die last voldaan kan bestuursdwang worden toegepast. Wat dat exact inhoudt leg ik hierna uit. Verder zal…

Sluiting bedrijfshal wegens vondst hennepkwekerij

bestuursdwang hennepkwerkerij sluiting bedrijf

Een hennepkwekerij bij een bestaand bedrijf is een risicovolle aangelegenheid. Bij een bedrijf in Vlijmen werden op 17 oktober 2015 op het achterste deel van een bedrijventerrein drugs en meerdere onderdelen van een hennepkwekerij aangetroffen. In een zeecontainer werden 128 hennepplanten aangetroffen, evenals een elektriciteitsaansluiting naar de naastgelegen bedrijfshal. Het terrein werd middels spoedeisende bestuursdwang direct gesloten.…

Dwangsom als middel voor handhaving, wat houdt dat in?

dwangsom gemeente bezwaar beroep

Handhaving is de controle door bevoegde overheidsinstanties en het inzetten van sancties om (rechts)personen aan regels te laten voldoen. Het betreft bijvoorbeeld verkeersregels, nakoming van vergunningverplichtingen, belastingregels etc. Als een overtreding wordt geconstateerd kan de bevoegde instantie kiezen uit verschillende sancties om de aangeschrevene te dwingen alsnog aan de regels te voldoen. Dat kan bijvoorbeeld…

Voorlopige voorziening in het bestuursrecht

voorlopige voorziening bezwaar beroep

Bezwaar en beroep tegen een besluit van de overheid kunnen leiden tot herziening of vernietiging van een besluit. Indiening van een bezwaar- of beroepschrift heeft echter geen schorsende werking. Dit betekent dat de mogelijkheden en verplichtingen die voortkomen uit het besluit gewoon van kracht blijven. Het kan dan gebeuren dat een omgevingsvergunning voor bouwen gebruikt…

Bezwaar hoeft maar beperkt te worden gemotiveerd

bezwaar beroep pro forma

Indiening van een bezwaar kan een tijdrovende aangelegenheid zijn. Wanneer het eind van de bezwaartermijn in zicht komt en er bijvoorbeeld nog wordt gewacht op relevante informatie, kan het lastig zijn een volledig onderbouwd of gemotiveerd bezwaar op tijd af te hebben. In de praktijk gebeurt het dan ook regelmatig dat een bezwaar op nader…